PROTECTIA DATELOR

 

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

THERME NORD BUCUREȘTI

 1. Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Therme Nord București în calitate de operator de date. De aceea dorim sa fim complet transparenți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin prezentarea tuturor informațiilor de care aveți nevoie in legătura cu acest subiect.

Conform cerințelor Regulamentul General privind protecția datelor  nr 679/2016  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată și completată, Therme Nord București cu sediul social in România, județul Sibiu, Strada Alexandru Vlahuță nr 2 , având punct de lucru in Balotești, Calea București, nr 1K, Județul Ilfov are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați sau le culegem despre dumneavoastră.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.therme.ro (si sub-paginilor aferente cum ar fi shop.therme.ro)  și in legătura cu vizitele întreprinse in Therme București.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Therme București prin utilizarea unuia dintre site-urile care permit achiziționarea de bilete online (adică utilizând platformele shop.therme.ro sau  b2b.therme.ro) (denumite în prezentul ”Site”), Therme Nord București va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul Therme Nord București, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

2.2 Pentru utilizarea aplicației My Therme , Therme Nord București va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați in momentul creării contului, si anume : nume, prenume, adresa de e-mail, telefon si data nașterii.

2.3 Dacă sunteți doar vizitator al vreunuia din site-urile therme.ro (adică nu ați efectuat cumpărături pe site dar îl vizitați), Therme Nord București va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel și pentru scopurile respective.

2.4 Pentru Newsletter datele personale furnizate si prelucrate de noi in diverse campanii de informare se refera strict la adresa de e-mail si uneori numele si prenumele dumneavoastră folosite la personalizarea mesajului.

2.5 In momentul vizitei întreprinse in cadrul Complexului, datele pe care le colectam sau ni le puneți la dispoziție în varii situații în care dumneavoastră acceptați completarea unor formulare, pot fi :

- Informațiile de identificare și de contact (numele și prenumele, sex, adresa, CNP , data nașterii, informații incluse în cartea de identitate/pașaport, număr de telefon, e-mail, adresa, etc) în funcție de diversele formulare și situații;

*Detalii bancare (în cazul în care efectuați achiziții cu card bancar);

*Detaliile tranzacțiilor financiare efectuate cu THERME;

*Date referitoare la starea de sănătate în situațiile punctuale de solicitare de asistență medicală la punctul de prim ajutor; precum si datele medicale furnizate pentru programările la masaj sau servicii similare.

*Date privind preferințele/interesele dumneavoastră;

*Date de autentificare si acces fizic, IP, e-mail, alte identificatoare online, detalii despre mașină;

*Fotografii și înregistrări video.

*Alte informațiile pe care le furnizați completând diverse formulare tipărite;

THERME creează diverse profiluri prin mijloace automate, bazate pe datele clienților săi, în general prin intermediul diferitelor aplicații online Therme, pentru a evalua comportamentul de consumator al clienților săi, astfel încât să poată dezvolta cele mai bune servicii. Pentru acest scop, THERME colectează informații despre dispozitivul prin intermediul căruia accesați platformele sale online (computer, tabletă, telefon mobil) cum ar fi sistemul de operare și versiunea browser-ului, adresa IP, etc. Aceste informații sunt utilizate în scopul administrării  securității platformelor online și pentru eventuale statistici legate de performanța platformelor online. Adresele IP pot fi folosite pentru a identifica eventuale probleme tehnice sau de securitate la serverele THERME , pentru monitorizarea traficului și a gradului de utilizare a platformelor online, nu pot fi folosite de către THERME direct pentru identificarea unei  anumite persoane, și ne ajută la îmbunătățirea serviciilor furnizate de platformele online.

2.6 Supraveghere Video

Va informăm că incinta Therme Nord București precum și căile de acces și parcarea sunt dotate cu sistem de supraveghere video ce permite culegerea imaginii dumneavoastră precum și prelucrarea acesteia. Înregistrările sunt păstrate 20 de zile.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum toaletele și alte locații similare.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1 Dacă sunteți client sau vizitator al site-ului, Therme Nord București prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri, având temeiurile mai jos explicitate: 

3.1.1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Therme Nord București, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc

3.1.2. Pentru crearea si administrarea conturilor pe platformele: My Therme, Magazin online, Platforma B2B;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri au la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Therme Nord București. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Therme Nord București.

3.1.3. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Therme Nord București în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Therme Nord București de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

3.1.4. Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de comunicări de marketing privind Campaniile efectuate de Therme Nord București.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Comunicările de marketing nu se fac fără ca dumneavoastră să fi acordat anterior consimțământul.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului online, sau ulterior creării contului, la secțiunea „newsletter”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.

Consimțământul se mai acordă și direct în scris în cadrul Therme București cu ocazia completării anumitor formulare.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.1.5. In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Therme Nord București de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.1.6. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Therme Nord București de a asigura satisfacția clienților, de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2 In momentul vizitei  întreprinse in cadrul Complexului precum si în alte situații colectarea datelor dumneavoastră de identificare se realizează în următoarele scopuri:

3.2.1 Acordare de asistență medicală la punctul de prim ajutor și beneficierea de servicii de masaj.

Temei:  Prelucrarea datelor personale, inclusiv medicale, pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care viața sau sănătatea dv sunt în pericol Therme poate prelucra datele personale cu scopul de a înlătura acest pericol (interes legitim atât al dv. cât și al Therme Nord București).

3.2.2. Asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme București Nord;

Temei:  Prelucrarea datelor personale pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră acordat în momentul achiziționării biletului. Cu toate acestea, asigurarea respectării Regulamentului constituie si un interes legitim al Therme București.

3.2.3. Parcurgerea procedurilor interne și legale aferente în cazul incidentelor/accidentelor;

3.2.4. Monitorizarea rețelei de date THERME;

3.2.5. Soluționarea sugestiilor si reclamațiilor care sunt depuse in format de hârtie in momentul vizitei;

3.2.6. Gestionarea, controlul, raportarea și realizarea statisticilor privind activitatea THERME;

3.2.7. Indeplinirea contractelor cu furnizorii, inclusiv cu furnizorii de asigurări si păstrarea relației comerciale cu aceștia;

3.2.8 Accesul la fonduri europene și la alte surse de finanțare;

Temei:  Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus are la bază interesul legitim Therme Nord București de a asigura funcționarea corectă a site-ului, asigurarea siguranței și confortului adecvat pe durata vizitei și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

3.2.9.Asigurarea securității si sănătății prin monitorizare video și prin existența unui sistem de pază si protecție.

Temei:  Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază obligația legală si consimțământul dumneavoastră exprimat la achiziționarea biletului.

3.2.10.Utilizarea fotografiilor și înregistrărilor video în diferite materiale de marketing, pe platformele online deținute de THERME sau Social Media – scop: aducerea la cunoștința clienților a oportunităților oferite de Therme;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

3.2.11.Utilizarea informațiilor colectate prin chat-ul Facebook pentru acordarea premiilor în urma participării la diverse Campanii  sau soluționarea de  sugestii si reclamații pe care ni le transmiteți pe aceasta cale.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

3.2.12. îndeplinirea contractelor cu furnizorii, inclusiv cu furnizorii de asigurări și păstrarea relației comerciale cu aceștia;

Temei:  Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază atât contractul dintre furnizor si Therme Nord București cat si obligația legala de a solicita si păstra anumite documente contabile.

3.2.13. Alte situații în care ați acordat consimțământul pentru diverse activități de prelucrare in cadrul Therme Nord București;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 

4. Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, Therme Nord București va prelucra datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Therme Nord București (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În orice caz în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare , THERME va păstra datele personale pentru această perioadă obligatorie.

In situaţia în care sunteți client și vă exercitați dorinta de ştergere a contului de utilizator pentru  oricare din platformele therme.ro (inclusiv My Therme , B2B), dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7., contactandu-ne la adresa de e-mail dataprotection@therme.ro.  În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing prin accesarea butonului de unsubscribe din conținutul mail-urilor de informare marketing,  Therme Nord București va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Therme poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Therme București în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

*pentru administrarea Site-ului;

*în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Therme prin intermediul Site-ului;

*pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

*pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

*pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege, totdeauna cu acordul dv;

*atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

*dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Therme Nord București, conform celor descrise în prezentul document;

*dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Therme Nord București cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

*dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Therme Nord București a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

*dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Therme Nord București să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

*dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

*dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Therme Nord București către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

*dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Therme Nord București sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Therme Nord București poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

*dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

*dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, direct pe site-ul autorității www.dataprotection.ro.

7. Contact

THERME va furnizează gratuit informații privind prelucrarea datelor personale în baza unei cereri, fără întârzieri nejustificate, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În funcție de complexitatea informațiilor solicitate, acest termen poate fi prelungit cu 60 zile informându-vă cu privire la motivele prelungirii  termenul inițial. Pentru cererile primite în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați informațiile în alt format (tipărit). În situațiile în care ne solicitați aceleași informații repetitive, excesive sau fără temei legal, THERME poate să refuze furnizarea de informații.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dvs. legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către THERME, să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați THERME, prin intermediul ofițerului său de protecție a datelor responsabil pentru asigurarea faptului că THERME  respectă toate cerințele GDPR.

Acesta poate fi contactat pe adresa de e-mail: dataprotection@therme.ro

Site-ul www.therme.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.therme.ro/ro/politici-cookie/