PROTECTIA DATELOR

 

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

THERME NORD BUCUREȘTI

1. Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Therme Nord București în calitate de operator de date. De aceea dorim sa fim complet transparenți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin prezentarea tuturor informațiilor de care aveți nevoie in legătura cu acest subiect.

Conform cerințelor Regulamentul General privind protecția datelor  nr 679/2016  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată și completată, Therme Nord București cu sediul social in România, județul Sibiu, Strada Alexandru Vlahuță nr 2 , având punct de lucru in Balotești, Calea București, nr 1K, Județul Ilfov are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați sau le culegem despre dumneavoastră.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.therme.ro (si sub-paginilor aferente cum ar fi shop.therme.ro. B2B.therme.ro etc)  și in legătura cu vizitele întreprinse in Therme București.

2. Scopurile, categoriile si perioadele de pastrare a datelor

In  baza temeiurilor legale am evidențiat  situațiile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal  in cadrul Therme Nord Bucuresti menționând scopurile, categoriile de date prelucrate si perioada de păstrare a datelor:

 

♦    IN BAZA CONSIMTAMANTULUI DUMNEAVOASTRA, Therme prelucrează datele dumneavoastră personale in următoarele situații:

 

     →     Prin acceptarea cookie-urilor de pe pagina therme.ro, si subdomeniile aferente (shop.therme.ro, b2b.therme.ro, feedback.therme.ro etc.)

-  Scop: îmbunătățirea experienței navigării pe site.

- Categorii de date prelucrate:  adresa IP, adresa geografica, ce bannere au fost accesate de utilizator cu scopul de a optimiza afișarea.

- Perioada de stocare a informațiilor:  diferă  in funcție de cookie-urile acceptate  si nu depășesc 2 ani de la ultima sesiune.

Mai multe detalii despre ce cookie-uri folosim găsiți aici: http://www.therme.ro/ro/politici-cookie/

 

     →     Prin înregistrarea la Newsletter-ul Therme - pe site sau prin alte modalități de inregistrare prin Campaniile de marketing:

-  Scop: colectam adresa dumneavoastră de e-mail pentru a va trimite informări cu privire la noutățile, ofertele si  Campaniile Therme Nord Bucuresti.

-  Categorii de date prelucrate: adresa de e-mail si uneori numele si prenumele.

-  Perioada de stocare a informațiilor: Adresa dumneavoastră de e-mail este utilizata in acest scop pana la momentul retragerii consimțământului, care poate fi exercitat in orice moment prin apăsarea butonului de unsubscribe din e-mailul de confirmare. Comunicările de marketing nu se fac fără ca dumneavoastră să fi acordat anterior consimțământul.    

      

     →     Pentru toate activitățile de marketing, prin orice modalitate de colectare  (aplicații, formulare tipărite etc), si toate operațiunile de prelucrare necesare pentru îndeplinirea scopului.

- Scop: datele sunt prelucrate si păstrate in scopuri de personalizare, identificare, acordarea beneficiilor si  premiilor precum si pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

- Categorii de date prelucrate: respectiv datele cu caracter personal necesare pentru înscrierea, participarea si premierea in cadrul  diverselor Campanii (nume si prenume, domiciliu, adresa de e-mail , număr de telefon  sau alte date de identificare pe care le furnizați  in funcție de necesitate)

- Perioada de stocare a informațiilor: este limitata la (i) durata Campaniei, (ii) perioada pana la retragerea consimțământului (daca l-ați acordat), respectiv (iii) durata prevăzută de lege (pentru persoanele premiate).

 

     →     Pentru utilizarea fotografiilor și înregistrărilor video în diferite materiale de marketing, pe platformele online deținute de THERME sau Social Media:

- Scop:  oferirea clienților o imagine clara despre oportunitățile si beneficiile oferite de Therme;

- Categorii de date prelucrate: imagini foto si video.

- Perioada de stocare a informațiilor: Datele cu caracter personal (imaginea dumneavoastră) este utilizata pentru perioada stabilita in Acord, de regula maxim 10 ani.

 

     →     Creare cont pe oricare din platformele: shop.therme.ro, b2b.therme.ro, therme.ro sau orice alt subdomeniu therme.ro.

- Scop:  Scopurile prelucrării se refera la  crearea si administrarea conturilor  in vederea desfășurării relațiilor comerciale precum si colectarea feedback-ului in vederea îmbunătățirii serviciilor.

- Categorii de date prelucrate: Therme Nord București va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul Therme Nord București, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

 - Perioada de stocare a informațiilor: Datele sunt păstrate de regula  pana la ștergerea contului, dar in  anumite  situații, acestea vor fi păstrate pentru o perioada mai îndelungată pentru îndeplinirea obligațiilor legale (10 ani pentru documentele contabile) sau apărarea interesului legitim Therme.

 

     →     Prin Instalarea aplicației My Therme, creare si utilizarea contului aferent

- Scop:  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a  administra aplicația in scopul oferirii de servicii de fidelizare clienților Therme Nord Bucuresti.

- Categorii de date prelucrate: datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați in momentul creării contului, si anume: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon si data nașterii.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Datele sunt  păstrate pana in momentul in care dumneavoastră solicitați ștergerea contului. In anumite cazuri,  din motive legale sau interese legitime bine argumentate, datele sunt păstrate o perioada mai îndelungată si după ștergerea contului si dezactivarea aplicației.

 

     →     Prin folosirea formularelor de contact de pe site (“contactați-ne”; “organizare evenimente” ; “vânzări corporate”; “trimite CV”),

- Scop: Prelucrarea se face in vederea comunicării si transmiterii unui răspuns sau redirecționarea către departamentul vizat in urma solicitării depuse (vânzări, recrutare etc).

- Categorii de date prelucrate:  numele complet si adresa de e-mail.

- Perioada de stocare a informațiilor:  se stabilește  in funcție   de tipul solicitării, de regula nu mai mult de 3 ani.

 

     →     Când ne sunt furnizate informații prin intermediului chat-ului sau paginii oficiale de facebook Therme

- Scop: rezolvarea solicitărilor si întrebărilor venite din partea vizitatorii paginii de facebook.

- Categorii de date prelucrate: Nume si prenume si orice alte informații considera persoana vizata ca este relevant sa ne furnizeze pentru a descrie o anumita situație.

- Perioada de stocare a informațiilor:  datele sunt pastrate de regula cel mult 3 ani  de la ultima interactiune.

 

    →    Prin completarea  diverselor formulare in momentul  vizitei la Therme Nord Bucuresti (sugestii, reclamații, obiecte pierdute,  angajament  de însoțitori copii, programări  masaj si alte formulare prin care vi se  solicita        consimțământului).

- Scop: pentru managementului sugestiilor si reclamațiilor, management comercial si asigurarea pazei,  sănătății  si securității Complexului.

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa, număr de telefon , adresa de e-mail  si orice alte informații considera persoana vizata ca este relevant sa ne furnizeze pentru a descrie o anumita situație.

- Perioada de stocare a informațiilor:  datele se pastreaza in functie  de tipul solicitarii  , de regula nu mai mult de 3 ani .

 

♦    IN TEMEIUL INDEPLINIRII  OBLIGATIILOR LEGALE , Therme Nord Bucuresti va prelucrează datele cu caracter personal in următoarele situații:

 

     →     Completarea unei fise la punctul de prim ajutor in urma unui eveniment de natura medicala.

- Scop: acordare de asistenta medicala adecvata, înregistrarea evenimentului in cazul in  care este necesar serviciului medical (spitale, daca este cazul), apărarea drepturilor.

- Categorii de date prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, detaliile incidentului si constatări.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Datele sunt păstrate pentru o perioada de 30 de zile, iar pentru situațiile grave care necesita verificari ulterioare si in care  pot apărea eventuale sesizări sau reclamații, datele sunt păstrate 3 ani.

 

     →      Asigurarea securității si sănătății prin monitorizare video și prin existența unui sistem de pază si protecție.

In incinta Therme Nord București precum și căile de acces și parcarea sunt dotate cu sistem de supraveghere video ce permite culegerea imaginii dumneavoastră precum și prelucrarea acesteia.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum toaletele și alte locații similare.

- Scopuri:

 • - asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme București Nord;
 • - asigurarea protecției sănătății si securității vizitatorilor;
 • - prevenirea si combaterea săvârșirii infracțiunilor;
 • - paza si protecția persoanelor și a bunurilor si valorilor Therme Bucuresti;
 • - parcurgerea procedurilor interne și legale aferente în cazul incidentelor/accidentelor.

 - Categorii de date prelucrate: imagini video, număr de înmatriculare mașină si alte date cu caracter personal in funcție de situație.

 - Perioada de stocare a informațiilor: De regula  imaginile video sunt păstrate cel mult 30 de zile. In măsura in care anumite situații impun păstrarea imaginilor video pentru o perioada mai îndelungată ( în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a unui incident de Securitate, in scopul apărării unui drept in instanța,  in scopul îndeplinirii unei obligații legale sau a unui interes legitim) perioada se păstrare se poate prelungi pana la 3 ani.

 

     →      Completarea angajamentului pentru produse alimentare aduse din exterior

- Scopuri: asigurarea siguranței alimentare (Ordonanța 21/1992 cu actualizările ulterioare)

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa si semnătura

- Perioada de stocare a informațiilor:  30 de zile

 

     →      Utilizarea datelor personale pentru rezolvarea plângerilor si reclamațiilor depuse online sau in locație:

- Scop:  soluționarea plângerilor si reclamațiilor.

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail.

-  de stocare a informațiilor: 3 ani de la ultima interacțiune.

 

     →      Furnizarea datelor cu caracter personal prin completarea unor documentele necesare in vederea îndeplinirii obligațiilor legale (dispoziție de plata, dispoziție de încasare, chitanța, factura,   procese verbale de returnare sume de bani / reintrare in posesie bunuri (carduri Therme) etc

- Scop:  încasare/returnare bani, facturare s.a

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail, cod card credit si  copie CI (pentru dispozitiile de plata)

- Perioada de stocare a informațiilor: 5 ani, conform dispozițiilor legale.

 

     →      Verificarea actului de identitate pentru identificarea persoanei vizate in diferite situații (returnare obiecte pierdute, returnare carduri Therme – in caz de reemitere etc)

- Scop:  identificarea persoanei vizate

- Categorii de date prelucrate: Datele din cartea de identitate sau pasaport

- Perioada de stocare a informațiilor: N/A

 

     →      Păstrarea evidenta prestatori de servicii care își desfășoară activitatea in cadrul Complexului.

- Scop:  Sănătate si Securitate in  Munca

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, data nașterii, profesia, semnătura

- Perioada de stocare a informațiilor:  pe toata durata derulării contractului de prestări servicii  

 

     →      Păstrarea evidenta vizitatori (alții decât clienții)

- Scop:  Asigurarea sănătății si securității

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume

- Perioada de stocare a informațiilor: 3 ani

 

     →      Utilizarea datelor cu caracter personal care incumbă Therme Nord București în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

- Scop:  îndeplinirea obligațiilor legale in materie de fiscalitate si arhivare.

- Categorii de date prelucrate: nume, prenume si  adresa completa  in cazul facturilor, sau orice alte informații  cerute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

-  Perioada de stocare a informațiilor: 5 sau 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite in cazul documentelor contabile(conform ordinului 2634/2015 din 5 noiembrie 2015), iar pentru arhivare, păstrarea datelor se face in conformitare cu legea arhivelor naționale 16/1996 cu actualizările ulterioare.

 

      →     Administrarea tranzacțiilor de către departamentul financiar-contabil in cazul plaților (in platforma PayU) efectuate cu cardul de catre clienți in magazinul online sau platforma B2B.

- Scop: administrare financiar-contabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

- Categorii de date prelucrate: Aplicația PayU oferă acces la nume si prenume, adresa, telefon, e-mail, cod poștal al deținătorului cardului.

-  Perioada de stocare a informațiilor: Informațiile nu sunt exportate sau  stocate de către Therme.

 

 ♦    IN TEMEIUL INTERESULUI LEGITIM, THERME NORD BUCURESTI va prelucrează datele cu caracter personal in următoarele situații:

 

      →    Monitorizarea rețelei de date THERME (când va conectați la rețeaua de wifi in momentul vizitei). Furnizarea datelor cu caracter personal  in scopul conectarii la reteaua Wifi se face in baza consimtamantului dvs.  si in baza interesului legitim de a asigura conditii optime de securitate a retelei.

- Scop:  Asigurarea securității informaționale si apararea interesului legitim

-  Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon , detalii despre dispozitiv si navigare.

- Perioada de stocare a informațiilor:  1 an

 

      →    Păstrarea fisei de incident de  la punctul de prim ajutor, imaginile video, reclamații (daca exista) sau alte documente relevante  in urma unui eveniment de natura medicala.

- Scop: managementul incidentelor, in scopul apărării drepturilor in fata Autorităților.

- Categorii de date prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, date referitoare la starea de sănătate, detaliile incidentului si constatări medicale, imagini video si alte informații furnizate de către client in vederea motivării unei situații.

- Perioada de stocare a informațiilor:  3 ani sau mai mult daca situația o impune, pentru apararea drepturilor.

 

      →    Gestionarea, controlul, raportarea și realizarea statisticilor privind activitatea THERME (Se refera la rapoartele interne efectuate pentru a obține informații despre vânzări, cele mai accesate servicii, date privind preferințele/interesele dumneavoastră etc)

- Scop: management si marketing

- Categorii de date prelucrate: Datele nu conțin elemente de identificare.

          

 ♦    IN BAZA CONTRACTULUI DINTRE DUMNEAVOASTRA SI THERME NORD BUCURESTI (inclusiv etapele premergătoare semnării contractului),  va sunt prelucrate datele in următoarele situații:

 

      →    Prin comunicarea pe e-mail  cu angajații Therme Nord Bucuresti implicați in vânzare (inclusiv etapele premergătoare vânzării).

Prin solicitările comerciale din magazinul online sau B2B. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului.

- Scop:  organizarea si desfășurarea relației contractuale (informarea, preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. )

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, profesie,  adresa de e-mail , adresa de livrare, număr de telefon, date bancare, detaliile tranzacțiilor financiare cu Therme.

- Perioada de stocare a informațiilor:  pentru persoanele fizice: 10 ani de la ultima comanda/vânzare iar pentru reprezentatii persoanelor juridice 10 ani de la finalizarea contractului.

 

      →    Completarea unor documente justificative in vederea recuperării daunelor provocate de clienți (angajamente de plata, procese verbale constatatoare sau alte documente justificative).

- Scop:  Recuperarea prejudiciilor,

Categorii de date prelucrate:  sunt colectate cel puțin nume si prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon,  valoare de plata, si alte informații necesare pentru stabilirea  circumstanțele daunelor.

- Perioada de stocare a informațiilor:  5 ani de la data încheierii exercițiului financiar in cursul căruia au fost întocmite.

 

      →    Verificarea actului de identitate a persoanelor care doresc sa acceseze zone  cu limita de vârsta.

- Scop:  Asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme București Nord;

Categorii de date prelucrate: se verifica vizual actul de identitate al persoanei vizate in scopul de a-i permite accesul  in anumite zone restricționate de vârsta.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Nu se păstrează  datele.

 

      →    Verificarea actului de identitate (pentru elevi, studenți / pensionari / persoane cu dizabilități etc) si a documentelor justificative (carnet de elev / student, talon de pensie, document justificativ care atesta gradul de handicap etc) in momentul achiziționați biletului de acces.

- Scop:  Asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme București Nord;

- Categorii de date prelucrate: se verifica vizual actul de identitate al persoanei vizate pentru identificare precum si a documentelor justificative.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Nu se păstrează  datele.

 

      →    Programări pentru servicii adiționale in cadrul Complexului (programări la masaj)

- Scop:  programare masaj

- Categorii de date prelucrate: prenume

- Perioada de stocare a informațiilor:  60 de zile

 

      →    Datele din CV (cele de pe site-urile de profil sau cele pe care ni le trimiteți pe e-mail sau la adresa punctului de lucru) prelucrate in vederea selectării candidatului pentru interviu.

- Scop:  recrutare

- Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa, data nașterii , telefon, adresa, e-mail, studii/calificări , experiența profesionala , aptitudini si alte informații relevante.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Daca candidatul este respins, CV-ul acestuia nu va fi păstrat, daca candidatul este acceptat , CV-ul va fi depus la dosarul de personal si păstrat conform dispozițiilor legale.

 

Situațiile uzuale (neexcepționale) de  prelucrare sunt evidențiate  mai sus. In orice situație neuzuală în care vă sunt prelucrate date cu caracter personal pentru scopurile prevăzute de lege puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor Therme pentru a obține informații suplimentare. Politica de confidențialitate este actualizata periodic pentru a oferi o imagine de ansamblu corecta si actualizata persoanelor vizate.

 

3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Therme poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Therme București în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, colaboratori de marketing,  furnizori de servicii IT, furnizori de servicii financiare si contabile  etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • - pentru administrarea Site-ului.
 • - pentru organizarea si desfășurarea Campaniilor de Marketing;
 • - în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Therme prin intermediul        Site-ului, canalelor de comunicare Social media sau in locația Therme Nord Bucuresti.
 • - pentru desfășurarea activităților financiar-contabile;
 • - pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • - pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • - pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege, totdeauna cu acordul dv;
 • - atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.\

 

4. Drepturile de care beneficiati

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • → dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Therme Nord București, conform celor descrise în prezentul document;
 • → dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Therme Nord București cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • → dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Therme Nord București a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • → dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • - în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • - în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Therme Nord București să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • → dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • → dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Therme Nord București către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • → dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Therme Nord București sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Therme Nord București poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • → dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • → dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, direct pe site-ul autorității www.dataprotection.ro.

 

5. Contact

THERME va furnizează gratuit informații privind prelucrarea datelor personale în baza unei cereri, fără întârzieri nejustificate, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În funcție de complexitatea informațiilor solicitate, acest termen poate fi prelungit cu 60 zile informându-vă cu privire la motivele prelungirii  termenul inițial.  Pentru cererile primite în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați informațiile în alt format (tipărit). În situațiile în care ne solicitați aceleași informații repetitive, excesive sau fără temei legal, THERME poate să refuze furnizarea de informații.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dvs. legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către THERME, să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați THERME, prin intermediul ofițerului său de protecție a datelor responsabil pentru asigurarea faptului că THERME  respectă toate cerințele GDPR.

Acesta poate fi contactat pe adresa de e-mail: dataprotection@therme.ro

Site-ul www.therme.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.therme.ro/ro/politici-cookie/