PROTECTIA DATELOR

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

THERME NORD BUCUREȘTI

 

1.   Introducere

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Therme Nord București în calitate de operator de date. De aceea dorim să fim complet transparenți în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin prezentarea tuturor informațiilor de care aveți nevoie în legătura cu acest subiect.

Conform cerințelor Regulamentului General privind protecția datelor  nr. 679/2016  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Therme Nord București SRL (denumită în continuare “Therme”) cu sediul social în România, județul Sibiu, Strada Victor Hugo nr 2, cladirea C1, Birou 1, Etaj 1 având punct de lucru în Balotești, Calea București, nr 1K, Județul Ilfov, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați sau le culegem despre dumneavoastră.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.therme.ro (și sub-paginilor aferente cum ar fi shop.therme.ro. B2B.therme.ro etc)  și în legătură cu vizitele întreprinse la Therme București.

 

2.   Detaliile prelucrării datelor cu caracter personal

 

În  baza temeiurilor legale am evidențiat  majoritatea situațiilor în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal  în cadrul Therme București menționând scopurilecategoriile de date prelucrate și perioada de păstrare a acestora.

 

♦    ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DUMNEAVOASTRĂ, Therme  vă prelucrează datele personale în următoarele situații:

 

     →     Prin acceptarea cookie-urilor de pe pagina therme.ro, și subdomeniile aferente (shop.therme.ro, b2b.therme.ro, feedback.therme.ro etc.):

-  Scop: îmbunătățirea experienței navigării pe site, optimizarea afișării conținutului pe paginile site-ului.

- Categorii de date prelucrate:  adresa IP, adresa geografică, ce bannere ati accesat.

- Perioada de stocare a informațiilor:  diferă  în funcție de cookie-urile acceptate  și nu depășesc 2 ani de la ultima sesiune.

Mai multe detalii despre cookie-urile utilizate de Therme puteți găsi aici:  http://www.therme.ro/ro/politici-cookie/

 

     →     Prin înregistrarea la  Newsletter-ul Therme:

-  Scop: Therme prelucrează adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite informări cu privire la noutățile, ofertele și Campaniile Therme.

-  Categorii de date prelucrate: adresa de e-mail și uneori nume și prenume.

-  Perioada de stocare a informațiilor: Adresa dumneavoastră de e-mail este utilizată în acest scop până la momentul retragerii consimțământului, care poate fi exercitat în orice moment prin apăsarea butonului de unsubscribe din e-mailul de confirmare. Comunicările de marketing nu se fac fără ca dumneavoastră să fi acordat anterior consimțământul.    

      

     →     Pentru toate activitățile de marketing (înregistrare/înscriere la campanii, concursuri sau alte evenimente)prin orice modalitate de colectare  (online, formulare tipărite, etc.) și toate operațiunile de prelucrare necesare pentru îndeplinirea scopului:

- Scop: datele sunt prelucrate în vederea organizării, desfăsurării și administrării evenimentelor de marketing precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

- Categorii de date prelucrate: se referă la datele cu caracter personal necesare pe care dumneavoastră le furnizați pentru înscrierea, participarea și premierea în cadrul  diverselor Campanii (nume și prenume, adresa de  domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon  sau alte date de identificare pe care ni le furnizați  în funcție de natura evenimentului.)

- Perioada de stocare a informațiilor: este limitată la (i) durata Campaniei, (ii) perioada până la retragerea consimțământului (daca l-ați acordat), respectiv (iii) durata prevăzută de lege (pentru persoanele premiate).

 

     →     Prin acceptul pe care îl furnizați pentru  colectarea și utilizarea materialelor  foto/audio/video  în scopul realizării diverselor  materiale de marketing distribuite pe platformele online deținute de Therme sau Social Media, sau utilizate pentru a fi publicate în revista Time to Therme, etc :

- Scop:  promovare imagine,  produse și servicii Therme.

- Categorii de date prelucrate: vocea și imaginea  dumneavoastră prin realizarea materialelor foto/audio/video.

- Perioada de stocare a informațiilor: Datele cu caracter personal (vocea și imaginea dumneavoastră) vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului sau în caz contrar până la data menționată în Acordul/permisiunea convenită cu Therme.

 

     →     Creare cont pe platformele deținute de Therme (shop.therme.ro, b2b.therme.ro, therme.ro sau orice alt subdomeniu therme.ro.):

- Scop:  Scopurile prelucrării se referă la  crearea și administrarea conturilor  în vederea desfășurării relațiilor comerciale precum și colectarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

- Categorii de date prelucrate: Therme va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul Therme București, precum și orice alte categorii de date pe care ni le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

 - Perioada de stocare a informațiilor: Datele sunt păstrate de regulă până la ștergerea contului, dar în  anumite  situații, acestea vor fi păstrate pentru o perioadă mai îndelungată pentru îndeplinirea obligațiilor legale (10 ani pentru documentele financiar-contabile) sau pentru apărarea interesului legitim Therme.

 

     →     Prin Instalarea aplicației My Therme, crearea și utilizarea contului aferent:

- Scop:  Administrarea aplicației pentru a vă putea oferi cel mai bun serviciu de fidelizare Therme.

- Categorii de date prelucrate: datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în momentul creării contului, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon și data nașterii.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Datele sunt  păstrate până în momentul în care dumneavoastră  solicitați ștergerea contului. În anumite cazuri,  din motive legale sau interese legitime bine argumentate, datele sunt păstrate o perioadă mai îndelungată și după ștergerea contului și dezactivarea aplicației.

 

     →     Utilizarea formularelor de contact de pe site (contactați-ne”; “organizare evenimente” ; “vânzări corporate”; “trimite CV):

- Scop: înregistrarea și soluționarea solicitărilor.

- Categorii de date prelucrate:  numele complet, adresa de e-mail precum și datele conținute în atașamente.

- Perioada de stocare a informațiilor:  se stabilește  în funcție   de tipul solicitării, nu mai mult decat  este necesar pentru îndeplinirea scopurilor și îndeplinirea obligațiilor legale.

 

     →     Prin furnizarea anumitor informații sub formă de solicitări prin intermediul chat-ului sau paginii oficiale de facebook Therme:

- Scopsoluționarea cererilor venite din  partea vizitatorilor paginii de facebook.

- Categorii de date prelucrate: Nume si prenume sau pseudonim facebook, informațiile publice și orice alte informații pe care dumneavoastră le furnizați. Dacă solicitarea dumneavoastră implică  dezvăluirea  de date cu caracter personal sensibile, Therme vă poate îndruma să trimiteți solicitarea pe e-mail  direct departamentului avizat.

- Perioada de stocare a informațiilor:  datele sunt păstrate de regulă cel mult 3 ani  de la ultima interacțiune.

 

    →    Prin completarea  diverselor formulare online pe site-ul www.therme.ro sau letrice în momentul  vizitei  la Therme  București (sugestii, reclamații, obiecte pierdute,  angajament  de însoțitori copii, programări  masaj și alte formulare prin care vi se  solicită consimțământul):

- Scoppentru managementului sugestiilor și reclamațiilor, management comercial și asigurarea pazei,  sănătății  și securității Complexului.

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresa, număr de telefon , adresa de e-mail  și orice alte informații relevante pe care le  furnizați pentru soluționarea cererii dumneavoastră.

- Perioada de stocare a informațiilor:  datele sunt păstrate în functie de tipul solicitării, de regulă nu mai mult de 3 ani de la ultima interacțiune .

 

    ÎN TEMEIUL ÎNDEPLINIRII  OBLIGAȚIILOR LEGALE, Therme  vă prelucrează datele cu caracter personal în următoarele situații:

 

     →     Completarea unui formular la punctul de prim ajutor în urma unui eveniment de natură medicală:

- Scop: acordare de asistenta medicala adecvată, înregistrarea evenimentului și păstrarea unor evidențe pentru interesul dumneavoastră vital (siguranță și sănătate publică) și apărarea drepturilor Therme.

- Categorii de date prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, detaliile incidentului și constatări medicale.

- Perioada de stocare a informațiilor:  pentru intervențiile minore datele sunt păstrate pentru o perioada de 30 de zile, iar pentru situațiile grave în care pot aparea solicitări ulterioare (cereri de acces, sesizări sau reclamații etc), datele sunt păstrate 3 ani.

 

     →      Asigurarea securității și sănătății prin monitorizare video și prin existența unui sistem de pază și protecție:

În incinta Therme București precum și  căile de acces și parcarea sunt dotate cu sistem de supraveghere video ce permite culegerea imaginii dumneavoastră precum și prelucrarea acesteia.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum toaletele și alte locații similare.

- Scopuri:

 • - asigurarea protecției sănătății si securității vizitatorilor;
 • - prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor;
 • - paza și protecția persoanelor și a bunurilor și valorilor Therme Bucuresti;
 • - asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme Nord București;
 • - parcurgerea procedurilor interne și legale aferente în cazul incidentelor/accidentelor.

 - Categorii de date prelucrate: imagini video, număr de înmatriculare autoturism și alte date cu caracter personal în funcție de situație.

 - Perioada de stocare a informațiilor: De regulă  imaginile video sunt păstrate cel mult 30 de zile. În măsura în care anumite situații impun păstrarea imaginilor video pentru o perioada mai îndelungată ( în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a unui incident de Securitate, în scopul apărării unui drept în instanța,  în scopul îndeplinirii unei obligații legale sau a unui interes legitim) perioada de păstrare se poate prelungi până la 3 ani.

 

     →      Completarea angajamentului pentru produse alimentare aduse din exterior:

- Scopuri: asigurarea siguranței alimentare (Ordonanța 21/1992 cu actualizările ulterioare)

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresa și semnătura.

- Perioada de stocare a informațiilor:  30 de zile.

 

     →      Stocarea și prelucrarea datelor personale pentru rezolvarea, plângerilor și reclamațiilor depuse online sau în locație:

- Scop:  soluționarea plângerilor și reclamațiilor.

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail, orice alte informații relevante.

- Perioada de stocare a informațiilor: 3 ani de la ultima interacțiune.

 

     →      Furnizarea datelor cu caracter personal prin completarea unor documentele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale (dispoziție de plata, dispoziție de încasare, chitanța, factură, proces verbal de predare-primire vouchere,   procese verbale de returnare sume de bani / reintrare în posesie bunuri (carduri Therme), etc. :

- Scop:  încasare/returnare bani, facturare, alte scopuri fiscale.

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, cod card credit și  copie CI.

- Perioada de stocare a informațiilor: 5 ani, conform dispozițiilor legale.

 

     →      Verificarea actului de identitate pentru identificarea persoanei vizate în diferite situații (returnare obiecte pierdute, returnare carduri cadou Therme – în caz de reemitere, etc):

- Scop:  identificare

- Categorii de date prelucrate: Datele din cartea de identitate sau pasaport.

- Perioada de stocare a informațiilor: N/A

 

     →      Păstrarea unei evidențe cu  prestatorii de servicii care își desfășoară activitatea în cadrul Complexului Therme București:

- Scop:  Sănătate și Securitate în  Muncă

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, data nașterii, profesia, semnătura.

- Perioada de stocare a informațiilor:  pe toata durata derulării contractului de prestări servicii și după încetarea acestuia pentru durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale.

 

     →      Păstrarea evidentă vizitatori (alții decât clienții):

- Scop:  Asigurarea sănătății și securității.

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume

- Perioada de stocare a informațiilor: 3 ani

 

     →      Utilizarea datelor cu caracter personal care incumbă Therme Nord București în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare:

- Scop:  îndeplinirea obligațiilor legale în materie de fiscalitate și arhivare.

- Categorii de date prelucrate:Therme solicită  nume, prenume și  adresă completă  în cazul facturilor, sau orice alte informații  cerute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

-  Perioada de stocare a informațiilor: 5 sau 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite în cazul documentelor contabile(conform ordinului 2634/2015 din 5 noiembrie 2015), iar pentru arhivare, păstrarea datelor se face în conformitate cu legea arhivelor naționale 16/1996 cu actualizările ulterioare.

 

      →     Administrarea tranzacțiilor de către departamentul financiar-contabil în cazul plaților (în platforma PayU) efectuate cu cardul de către clienți în magazinul online sau platforma B2B:

- Scop: administrare financiar-contabile.

- Categorii de date prelucrate: Aplicația PayU oferă acces la nume și prenume, adresa, telefon, e-mail, cod poștal al deținătorului cardului.

 Perioada de stocare a informațiilor: Informațiile nu sunt exportate sau  stocate de Therme.

 

 ♦    ÎN TEMEIUL INTERESULUI LEGITIM, THERME vă prelucrează datele cu caracter personal în următoarele situații:

 

      →    Monitorizarea rețelei de date THERME (când vă conectați la rețeaua de wifi în momentul vizitei). Furnizarea datelor cu caracter personal  în scopul conectării la reteaua Wifi se face în baza consimțământului dumneavoastră și în baza interesului legitim de a asigura condiții optime de securitate a rețelei:

- Scop:  Asigurarea securității informaționale și apărarea interesului legitim.

-  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon , detalii despre dispozitiv și navigare.

- Perioada de stocare a informațiilor:  1 an

 

      →    Păstrarea fișei de incident de  la punctul de prim ajutor, imaginile video, reclamații (dacă există) sau alte documente relevante  în urma unui eveniment de natură medicală:

- Scop: managementul incidentelor, în scopul apărării drepturilor Therme în fata Autorităților.

- Categorii de date prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, date referitoare la starea dumneavoastră de sănătate, detaliile incidentului și constatări medicale, imagini video și alte informații furnizate de dumneavoastră în vederea motivării unei situații.

- Perioada de stocare a informațiilor:  3 ani sau mai mult dacă situația o impune, pentru apărarea drepturilor.

 

      →    Gestionarea, controlul, raportarea și realizarea statisticilor privind activitatea THERME (Se referă la rapoartele interne efectuate pentru a obține informații despre vânzări, cele mai accesate servicii, date privind preferințele/interesele dumneavoastră, etc):

- Scop: management și marketing

- Categorii de date prelucrate: Datele nu conțin elemente de identificare.

          

 ♦    ÎN BAZA CONTRACTULUI DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI THERME (inclusiv etapele premergătoare semnării contractului),  vă sunt prelucrate datele în următoarele situații:

 

      →    Prin comunicarea pe e-mail  cu angajații Therme implicați în vânzare (inclusiv etapele premergătoare vânzării):

Prin solicitările comerciale din magazinul online sau B2B sau prin orice alt canal de comunicare. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului.

- Scop:  organizarea și desfășurarea relației contractuale (informarea, preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, sau alte situații legate de vânzare.)

- Categorii de date prelucrate: nume și prenume, profesie,  adresa de e-mail, adresă de livrare, număr de telefon, date bancare, detaliile tranzacțiilor financiare cu Therme.

- Perioada de stocare a informațiilor:  pentru persoanele fizice: 10 ani de la ultima comandă/vânzare iar pentru reprezentatii persoanelor juridice 10 ani de la finalizarea contractului.

 

      →    Completarea unor documente justificative în vederea recuperării daunelor provocate de clienți (angajamente de plata, procese verbale constatatoare sau alte documente justificative):

- Scop:  Recuperarea prejudiciilor.

Categorii de date prelucrate:  sunt colectate cel puțin nume și prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon,  valoare de plata și alte informații necesare pentru stabilirea  circumstanțele daunelor.

- Perioada de stocare a informațiilor:  5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

 

      →    Verificarea actului de identitate a persoanelor care doresc să acceseze zone  cu limita de vârsta:

- Scop:  Asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme Nord București;

Categorii de date prelucrate: se verifică vizual actul de identitate al dumneavoastră în scopul de a vi se permite accesul  în anumite zone restricționate prin limită de vârstă.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Nu se păstrează  datele.

 

      →    Verificarea actului de identitate (pentru elevi, studenți / pensionari / persoane cu dizabilități etc) și a documentelor justificative (carnet de elev / student, talon de pensie, document justificativ care atestă gradul de handicap, etc) în momentul achiziționării biletului de acces:

- Scop:  Asigurarea respectării Condițiilor Generale Contractuale- Regulamentul De Ordine Interioară Și De Utilizare A Piscinelor Therme Nord București; - Acordarea reducerii biletelor de intrare.

Categorii de date prelucrate: se verifică vizual actul dumneavoastră de identitate și a documentelor justificative.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Nu se păstrează  datele.

 

      →    Programări pentru servicii adiționale în cadrul Complexului (programări la masaj):

- Scop:  programări la masaj

Categorii de date prelucrate: prenume

- Perioada de stocare a informațiilor:  60 de zile

 

      →    Datele din CV (cele de pe site-urile de profil sau cele pe care ni le trimiteți pe e-mail sau la adresa punctului de lucru) prelucrate în vederea selectării candidatului pentru interviu:

- Scop:  recrutare

Categorii de date prelucrate: nume si prenume, adresa, data nașterii , telefon, adresa, e-mail, studii/calificări , experiența profesionala, aptitudini și alte informații relevante.

- Perioada de stocare a informațiilor:  Daca candidatul este respins, CV-ul acestuia nu va fi păstrat (daca nu este prevăzut altfel în baza unui consimțământ), dacă candidatul este acceptat , CV-ul va fi depus la dosarul de personal și păstrat conform dispozițiilor legale.

     ALTE SITUAȚII ÎN CARE VI SE POT PRELUCRA DATE CU CARACTER PERSONAL

În anumite situații Therme poate permite accesul  în complexul Therme București a unor  terțe Părți pentru a desfășura activități  care implică realizarea de materiale foto/video/audio  în baza unui contract sau autorizări scrise din partea Therme,  precum:

-  Presa (la solicitarea acesteia), în anumite momente precum zile naționale sau de interes public, inaugurări, evenimente speciale, etc., în scopuri jurnalistice proprii.

-  Partenerii care au incheiat un contract cu Therme și care prin natura contractului este necesară realizarea de materiale foto/video/audio în locația Therme. (evenimente,  productii TV, promovări de produse și servicii etc.)

Therme își informează toti partenerii, fie prin clauze contractuale specifice fie prin acceptarea de către acestia a Condițiilor Generale privind activitățile de filmare, înregistrare, fotografiere în Therme București asupra responsabilităților  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acestia își asumă și sunt răspunzători pentru datele cu caracter personal prelucrate, atât pentru obținerea consimțământului cât și pentru celelalte obligații GDPR.

Situațiile uzuale (neexcepționale) de  prelucrare sunt evidențiate  mai sus. În orice situație neuzuală în care vă sunt prelucrate date cu caracter personal pentru scopurile prevăzute de lege puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor Therme pentru a obține informații suplimentare. Politica de confidențialitate este actualizată periodic pentru a vă oferi o imagine de ansamblu corectă și actualizată.

 

3.   Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Therme poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Therme în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, colaboratori de marketing,  furnizori de servicii IT, furnizori de servicii financiare, contabile, juridice, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • - pentru administrarea Site-ului.
 • - pentru organizarea și desfășurarea Campaniilor de Marketing;
 • - în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Therme prin intermediul Site-ului, canalelor de comunicare Social media sau în locația Therme București.
 • - pentru desfășurarea activităților financiar-contabile;
 • - pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • - pentru intretinerea si adminstrarea sistemelor IT.
 • - pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • - pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege, totdeauna cu acordul dumneavoastra;
 • - atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

De regula, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul României. În situațiile specifice în care va fi necesar pentru a duce la îndeplinire  oricare din scopurile mai sus-menționate, Therme poate apela la terțe persoane sau entități care pot accesa datele dumneavoastră din afara tarii (de exemplu, Germania) . În aceste situații, Therme va  lua întotdeauna măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare.

 

 4.   Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 •  dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Therme, conform celor descrise în prezentul document;
 •  dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Therme cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 •  dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Therme a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 •  dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • - în cazul în care v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • - în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află Therme.

Este posibil ca, în urma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor, Therme să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 •  dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • – contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • - prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • - Therme nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră  i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • - v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Therme prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 •  dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Therme  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 •  dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim Therme sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Therme poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 •  dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, direct pe site-ul autorității www.dataprotection.ro.

 

 5.   Contact

 

THERME va furnizează gratuit informații privind prelucrarea datelor personale în baza unei cereri, fără întârzieri nejustificate, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În funcție de complexitatea informațiilor solicitate, acest termen poate fi prelungit cu 60 zile informându-vă cu privire la motivele prelungirii  termenul inițial.  Pentru cererile primite în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați informațiile în alt format (tipărit). În situațiile în care ne solicitați aceleași informații repetitive, excesive sau fără temei legal, THERME poate să refuze furnizarea de informații.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către THERME, să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați THERME, prin intermediul ofițerului său de protecție a datelor responsabil pentru asigurarea faptului că THERME  respectă toate cerințele GDPR.

Acesta poate fi contactat pe adresa de e-mail: dataprotection@therme.ro

Site-ul www.therme.ro folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.therme.ro/ro/politici-cookie/.

 

 6.   Actualizarea Declarației de Confidențialitate

 

Therme își rezervă dreptul de a actualiza și modifica declarația de confidențialitate pentru a  reflecta toate schimbările în modul în care vă sunt prelucrate datele personale, precum și orice modificări ale cerințelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Actualizările nu implică întotdeauna schimbări în activitățile de prelucrare, de cele mai multe ori acestea au rolul de a vă oferi o imagine mai clară și  îmbunătățită cu privire la acest subiect.

Vizitați periodic această pagină pentru a vă asigura că aveți mereu informațiile actualizate.