Termeni și Condiții

Termeni și Condiții ale utilizării Website-ului si a Magazinului Online Therme București

 

Definiții

În prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online Therme București, denumite în continuare ”Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

Therme Nord București SRL sau Furnizor sau Operator de date personale– persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Sibiu, strada Victor Hugo nr 2, cladirea C1, Birou 1, Etaj 1 localitatea Sibiu, România înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/55/2012, având CUI RO 28472550, având punct de lucru în Balotești, Calea București, nr. 1K, Județ Ilfov.

Therme București – Centrul Spa operat de Therme Nord București SRL, situat în Balotești, Calea București, nr. 1K

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează Magazinul Online Therme București sau (ii) își face un cont in Magazinului Online Therme București și efectuează o comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client, prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe Website.

Cont – secțiunea din Website ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de e-mail și unei parole care permite Clientului formarea și transmiterea unei comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut
include următoarele:

  • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Furnizor – Therme Nord București SRL

Parteneri contractuali ai Furnizorului  - S.C. SPARK RADIANCE SRL, persoană juridică română cu sediul în județul Sibiu, str. Șelimbarului, nr 20. Cam 2, localitatea Cișnădie, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J32/459/2018, având cui RO 39140190.

Magazin Online – magazinul online operat de Therme Nord București SRLin cadrul Website-ului – adresa: www.therme.ro/magazin

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

Website – domeniul www.therme.ro si subdomeniile acestuia.

 

1. Generalități

 

1.1.  Magazinul Online este operat de societatea Therme Nord București SRL, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contactuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.

1.2.  Toate serviciile prestate și vânzările efectuate către Clienți de societatea Therme Nord București SRL prin Magazinul Online au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale, precum si a celorlalte Regulamente pe care le acceptati la momentul vanzarii.

1.3.  Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online, inclusiv pentru a accesa Website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. In cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online. Prin furnizarea datelor si crearea contului sau realizarea comenzii, dumneavoastră, în calitate de client al THERME BUCUREȘTI, vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit si parcurs cu atenție.

1.4.  In conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe Website având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.

1.5.  Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

1.6.  Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) si pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului.

1.7.  Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

1.8.  Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform Politicii de confidențialitate și cu actualizările ei ulterioare respectând legislația în vigoare.

1.9.  Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către Therme Nord București, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării pe Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-ulurilor corespunzătoare din Website.

 

2.  Instanța competentă și dreptul aplicabil

 

2.1.  Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel locul prestării serviciilor respectiv punctul de lucru Therme Nord București din Balotești, România. Locul de plată este de asemenea punctul de lucru Therme Nord București din Balotești, România.

2.2.  Legea aplicabilă contractului încheiat între Therme Nord București și dumneavoastră este legea română si legislatiei UE aplicabile in Romania.

2.3.  In toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la punctul de lucru al Therme Nord București SRL din Balotești, România.

 

3.  Comanda și încheierea contractului

 

3.1.  Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

3.2.  Pentru motive justificate Therme Nord București își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Therme Nord București. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Therme Nord București, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.3.  Therme Nord București își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

3.4.  În Magazinul Online, prin selectarea butonului ”Cumpără bilete”,  clientul poate să aleagă anumite servicii și produse pentru comandă selectând detalii precum: data vizitei, zona dorită,  durata vizitei, tipul biletului și numărul de oaspeți. Pasul următor necesită adăugarea produselor în coșul de cumpărături, unde  apar toate produsele selectate și unde Clientul poate face ultimile modificări. La acest pas, Clientul are posibilitatea să se conecteze în contul My Therme sau să continue procesul de comandă fără a se conecta în cont. Pasul următor îl reprezintă introducerea datelor de identificare și de contact (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, datele necesare în vederea facturării). Înainte de pasul final și trimiterea comenzii, clientul trebuie să fie de acord cu  Termenii și Condițiile Magazinului Online precum și cu Politica de Confidențialitate. După acest pas, clientul este trimis la pasul următor, la procesul de plată. Comanda este confirmată printr-un e-mail trimis  la adresa furnizată de către client care conține toate detaliile produselor și serviciilor achiziționate. În ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin realizarea platii, dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează THERME BUCUREȘTI, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online.

3.5.  Therme Nord București poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(i)       neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii)      invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al Therme Nord București SRL, în cazul plății online;

(iii)     datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv)     fraudă și alte motive prevăzute de lege. 

3.6.  După ce Clientul a transmis comanda,  Magazinul Online notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

3.7.  Therme Nord București va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Therme Nord București. Contractul se considera încheiat între Client și Therme Nord București în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

3.8.  Achiziționarea de bilete de intrare, carduri cadou sau carduri Therme, vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de Therme Nord București SRL în cadrul centrului Therme București, situat în Balotești, România. Este interzis să revindeți biletele de intrare, cardurile cadou, cardurile Therme sau să le oferiți unor terțe persoane spre revânzare.

3.9.  Cu excepția biletului ce conține rezervare de dată, achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii în limita locurilor disponibile!

3.10.  Prin achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului Therme, dumneavoastră, în calitate de vizitator al THERME BUCUREȘTI (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente, inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind ”Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor”, disponibil la adresa https://www.therme.ro/regulament și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin realizarea platii si confirmarea comenzii,  și apoi intrarea în Therme București dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează THERME BUCUREȘTI, în condițiile Regulamentului menționat.

 

4. Livrarea

 

4.1.  Magazinul Online nu livrează biletele, cardurile cadou sau cardurile în format fizic. Biletele și cardurile cadou sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail, iar cardurile pot fi ridicate de la casele Centrului Spa Therme București.

 

5.  Plata

 

5.1.  Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

5.2.  Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card, prin sistemul PayU.

5.3.  Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către Therme Nord București și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.

5.4. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

5.5.  Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in Cont nu este permisă si se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel putin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și sau membrilor familiei acestuia, date perosnale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.

5.6.  Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății Therme Nord București SRL.

5.7.  Therme Nord București va emite către Client o factură pentru produsele/serviciile cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.

5.8.  In cazul plăților online Therme Nord București SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

 

6.  Dreptul de retragere

 

6.1.   Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu Therme Nord București SRL în condițiile legii.

6.2.  Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

6.3.  Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene:

  • în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la Therme Nord București confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare, carduri cadou sau carduri Therme), dar nu mai târziu de data rezervării biletului (data vizitei).

6.4.  Pentru a vă exercita dreptul de retragere puteți folosi opțiunea de retragere din contul dvs. My Therme, din secțiunea “comenzile mele/ Ai nevoie de ajutor ? / Vreau sa restitui un produs”. În situația în care nu aveți cont, puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail webshop@therme.ro, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 

6.5.  In cazul exercitării dreptului de retragere, consumatorul trebuie sa returneze și eventualele cadouri care au însoțit biletul/cardul cadou/cardul respectiv.

6.6.  În cazul exercitării dreptului de retragere, cardurile Therme/biletele de intrare/cardurile cadou se anulează de către Therme Nord București.

6.7.  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, Nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

6.8.  Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:

a) renunțarea la unul sau mai multe bilete din ofertele speciale;

b) a beneficiat partial sau total de serviciile și produsele achiziționate prin comandă;

c) alte situații prevăzute de lege.

 

6.9.  Conducerea Therme București își rezervă dreptul de a decide, periodic, atunci când consideră oportun, să permită Clienților înlocuirea biletului de intrare comandat online și nefolosit chiar dacă este depășit termenul legal de 14 zile. In acest caz, înlocuirea se face cu vouchere/vouchere de aceeași valoare. Clienții vor fi informați la case cu privire la perioadele în care sunt active astfel de facilități.

 

7.  Răspunderea pentru defecte. Garanție

 

7.1.  Toate produsele comercializate de Therme Nord București SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.

 

8.  Drepturi privind Conținutul Website-ului (inclusiv a magazinului online)

 

8.1.  Conținutul Website-ului inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio sunt proprietatea exclusiva a Therme Nord București SRL.

8.2.  Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării Website-ului conform destinației acestuia.

8.3.  Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către Therme Nord București SRL. Astfel Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica si/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de Therme Nord București SRL. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

8.4.  Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.

8.5.  Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

 

9.  Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

9.1  Conform cerinţelor Regulamentul General privind protecția datelor  nr 679/2016 GDPR   privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Therme Nord București S.R.L. are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale aparținând Clientului.

9.2.  Therme Nord București furnizează Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra în contextul utilizării website-ului precum și a magazinului online, în Politica de Confidențialitate Therme București.

 

10.  Condiții de utilizare a Cardurilor Therme (Cardul Cadou și Cardul Therme, denumite împreună “Cardurile”)

 

10.1  Emitentul Cardurilor.  

Emitentul Cardurilor este Therme Nord București SRL,  cu Sediul în Sibiu, strada Victor Hugo nr 2, cladirea C1, Birou 1, Etaj 1 localitatea Sibiu, România înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/55/2012 având cod unic de înregistrare și atribut fiscal RO 28472550.

Prin achiziționarea Cardurilor, dumneavoastră,  în calitate de vizitator al THERME BUCUREȘTI (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind „Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a pișcinelor”, disponibil la adresa: https://www.therme.ro/regulament și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către Dumneavoastră  a consimțământului prin finlizarea procesului de plata și apoi intrarea în Therme Nord București dă naștere unui Contract între Dumneavoastră și societatea ce administrează THERME BUCURESTI, în condițiile Regulamentului menționat.

10.2  Ce sunt Cardurile?

Cardul Cadou si Cardul Therme sunt  carduri preplatite (prețul acestora se încasează în avans), ce pot fi folosite exclusiv pentru achiziționarea oricăror produse si servicii din incinta complexului Therme Nord București (bilet de intrare, alimente, băuturi, etc.).

Cardurile nu sunt nominale si nu sunt carti de credit

10.3 Valabilitate

Drepturile conferite de încărcarea   Cardurilor  au o valabillitate de 2 ani.

Drepturile încărcate ulterior nu prelungesc perioada de  valabilitatea a  creditelor încărcate inițial.

10.4 Tipuri de Carduri

Cardurile  pot fi achiziționate la următoarele valori:

  • Card Cadou încărcat cu 100  lei – valoare de achiziție 100 lei.
  • Card Cadou încărcat cu 200  lei – valoare de achiziție 200 lei.
  • Card Cadou încărcat cu 400  lei – valoare de achiziție 400 lei.
  • Card Therme încărcat cu 1000  lei – valoare de achiziție 950 lei.
  • Card Therme încărcat cu 2000  lei – valoare de achiziție 1800 lei.
  • Card Therme încărcat cu 5000 lei – valoare de achiziție 4375 lei.

Cardurile au cote  de TVA 0%.

10.5 Utilizarea Cardurilor

Cardurile se utilizează prin achiziționarea de produse/servicii exclusiv în cadrul Therme București. Acestea se pot utiliza de mai multe ori, până la cheltuirea sumei de pe acesta.

Achiziționarea Cardurilor nu oferă garanția disponibilității serviciilor  la orice dată ci va da dreptul de a beneficia de servicii în limita locurilor disponibile!

Plata unei singure comenzi de bilete/produse/servicii se poate utiliza un singur card (nu se pot utiliza doua sa mai multe carduri pentru plata unui singur bon  de bilete/produse/servicii Therme Bucuresti). În cazul în care biletele/produsele/serviciile achiziționate depășesc valoarea existentă pe card, vizitatorul va achita diferența printr-una din celelalte modalități de plata permise în cadrul Therme București: numerar sau card.

Cardurile nu pot fi răscumpărate (nu se restituie suma plătită pentru acestea).

Un vizitator Therme București poate utiliza mai multe carduri  cu condiția ca acela carduri să fie utilizate pentru comenzi diferite, cu bonuri diferite.

 

11.  Altele

 

11.1. În cazul în care nu utilizați sumele disponibile pe cardurile valorice, diferențele rămase nu se restituie. Nu este posibilă răscumpărarea cardurilor sau compensarea cu carduri.

11.2. Cardurile Therme, cardurile cadou și biletele achiziționate în Magazinul Online pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora.

11.3.  În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.